Roski-cocina y algo mas-Yus

Roski-cocina y algo mas-Yus
La tarta de Buelita para mis hijos y mis sobrinas, la tarta de la .Abuela, la tarta de mi Madre.

viernes, 3 de febrero de 2012

Juan Pardo canta as Rias Baixas "Noia "Hola es mi tercer día por este mundo.Y os dejo una canción de:
Juan Pardo dedicada 
“As Rías Baixas "
De la que mi pueblo forma parte. 
Aquí en  un  párrafo de esta canción,
 lo nombra.


Cando Deus fixo o mundo,
E rematouno en sete días;
Logo, descansou,
Apoiándose en Galicia. 
Cinco Dedos Santos, 
cinco nomes, cinco formas,
Cinco tipos de xente, 
Cinco Rías.
A bendición de Deus 
Son as cinco Rías Baixas,
Rías Baixas moi queridas
Rías Baixas, Rías Baixas,
Arosa, Corcubion, Noia,Vigo 
E Pontevedra miña.
Rías Baixas,
Rías Baixas,
Rías Baixas, 
Os cinco Santos Dedos 
Debuxaron cinco Rías.
As cinco bendicións da nosa,
Nobre xeografía.
Cando Deus fixo o mundo 
Rematouno en sete días. 
O domingo descansou 
Apoiándose en Galicia.
A miña nai contoumo a min, 
 Eu voullo contar á miña filla,
Como Deus puxo a man,
Nesta parte de Galicia;
A nosa lenda segue viva.


O cariño que Juan sempre tivo por Galicia, levouno a facer esta preciosa canción sobre como se orixinaron as cinco Rías galegas. Di na canción que é unha lenda (algo que se transmite de pais a fillos), que non significa que non fose así na realidade. De todos os xeitos, só é unha canción e non hai que buscar a exactitude, xa que Deus (o describe o libro do Génesis, no capítulo nº1) fixo o mundo en 6 días e, o sétimo, descanso; na letra da canción (quizais para buscar a rima) se fala dunha creación de 7 días e, dá a sensación de que no 8º, é cando Deus satisfeito do moi ben que lle saíra todo, descansa-apoia a súa Man en Galicia e, queda o rastro desa pegada nas marabillosas cinco Rías galegas. Unha marabilla de letra, de canción e, de amor por Galicia. Grazas, Juan! .


La traducción de la letra del Gallego al Castellano puede ser así:
Cuando Dios hizo el mundo,
Y lo remató en siete días; 
Descansó apoyándose en Galicia. 
Cinco Dedos Santos. 
Cinco nombres. 
Cinco formas. 
Cinco tipos de gente. 
Cinco Rías. 
La bendición de Dios 
Son las cinco Rías Bajas.
Rías Bajas muy queridas
Rías Bajas, Rías Bajas. 
Arosa, Corcubión, Noya,
Vigo y Pontevedra mía.
Rías Bajas, 
Rías Bajas,
Rías Bajas,
Los cinco Santos Dedos
Dibujaron cinco Rías.
Las cinco bendiciones
De nuestra noble geografía
Cuando Dios hizo el mundo.
Lo remató en siete días.
El domingo descansó.
Apoyándose en Galicia.
Mi madre me lo contó a mí.
Y yo se lo voy a contar a mi hija, 
Como Dios puso la mano,
En esta parte de Galicia;
Nuestra leyenda sigue viva.

El cariño que Juan siempre tuvo por Galicia, lo llevó a hacer esta preciosa canción sobre como se originaron las cinco Rías gallegas. Dice en la canción que es una leyenda (algo que se transmite de padres a hijos), que no significa que no fuera así en la realidad. De todas maneras, sólo es una canción y no hay que buscar la exactitud, ya que Dios (lo describe el libro del Génesis, en el capítulo nº1) hizo el mundo en 6 días y, el séptimo, descanso; en la letra de la canción (quizás para buscar la rima) se habla de una creación de 7 días y, da la sensación de que en el 8º, es cuando Dios satisfecho del muy bien que le había salido todo, descansa-apoya su Mano en Galicia y, queda el rastro de esa huella en las maravillosas cinco Rías gallegas. Una maravilla de letra, de canción y, de amor por Galicia. Gracias, Juan! 


un bico